top of page

Meme Protezi Değiştirilmesi / Çıkarılması

Estetik amaçlı ya da rekonstrüktif amaçla yerleştirilen meme implantlarının değişimi ek bir ameliyat gerektirir. Zarar görmüş veya yırtılmış implantlar onarılamaz. Aşağıda belirtilen sebeplerle protezlerin çıkarılması ya da değiştirilmesi gerekebilir: 

 

- Enfeksiyon: Meme protezi konulduktan sonra enfeksiyon gelişirse tedavi, antibiyotik uygulaması ve implantın çıkarılmasını gerektirebilir ve ek cerrahi girişim gerekebilir. Meme implantı varlığında enfeksiyonu tedavi etmek normal vücut dokularından daha zordur. Enfeksiyon antibiyotiklere cevap vermezse meme implantı çıkarılmak zorunda kalınabilir. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra, yeni bir implant yerleştirilebilir. Vücudun başka bir yerinde var olan bir bakteriyel enfeksiyonun protezin etrafını sarması son derece nadir olsa da ileride geçirilecek diş ya da diğer cerrahi operasyonlardan önce koruyucu antibiyotik kullanılması önerilir.

- Kapsül sertleşmesi: Meme protezi konulan bir hastada geç dönem komplikasyonlar içinde en iyi bilinmesi gereken komplikasyon kapsül kontraktürüdür. Vücuda giren her yabancı cismin çevresinde doğal olarak bir kapsül oluşur. Ancak bu kapsül çoğunlukla ince ve yumuşaktır. Titiz, dikkatli bir ameliyat ve her türlü önleme rağmen bir yabancı madde olması nedeniyle bu protezlere karşı vücut bazen aşırı tepki verebilir. Bu tepki protezin çevresinde giderek kalınlaşan bir zarla kendini gösterir. Bazı hastalarda, meme implantı çevresinde gelişen bu kapsül nedbe dokusu gibi sertleşip kalınlaşabilir ve memede şekil bozukluğu, sertlik ve ağrı oluşturabilir. Bu durumda erken dönemde ya da sınırlı bir kapsül kontraktürü mevcutsa doğallıktan biraz uzak, sert bir meme karşınıza çıkar. Eğer daha ileri evrelerde bir kapsül kontraktürü varsa memenin doğallığı bozulur, hareketleri sınırlanır, sıkılmış bir portakal görünümlü bir hal alır. Erken dönemde bazı ilaçların kullanımı yararlı olabilir. Memelerin aşırı sertliği cerrahiden kısa süre sonra ya da yıllar sonra oluşabilir. Genellikle %20’den az hastada hafiften ağıra değişen derecelerde gözlenir. Kapsül kontraktürü tek taraflı ya da iki taraflı olabilir ve görülme oranı zaman içinde artmaktadır. İlerlemiş kapsül kontraktürlerinde protezin çevresindeki kapsülün çıkarılması, temizlenmesi, protezin konulduğu cebin genişletilmesi ve protezin değiştirilmesi gerekmektedir. Kapsül kontraktürünün kimlerde ve hangi koşullarda olabileceği konusunda kesin bir bilgi yoktur.

 

- Protezin meme içinde yer değiştirmesi, dönmesi, takla atması

- Asimetri

- Zamanla oluşan fizyolojik değişiklikler sonrası yeni ameliyat gerekliliği (gebelik, emzirme, aşırı kilo alıp verme, menopoz, vb)

 

- Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (Anaplastic Large Cell Lymphoma – ALCL): İmplanta bağlı ALCL (BIA-ALCL), implant çevresinde oluşan kapsülden kaynaklanan ve çok nadir rastlanan bir sorun olarak, son yıllarda duyulmaya başlamıştır. İmplant çevresinde geç dönemde oluşan sıvı birikimi, kapsüle yapışık bir kitle, deride kitle oluşumu veya bölgesel lenf bezlerinin büyümesi olarak görülebileceği gibi, implant çıkarma ya da değişimi ameliyatları sırasında da rastlanabilir. Kapsüle sınırlı olduğu sürece ve kapsülün sınırlarını aşıp, kitle haline gelmedikçe genellikle iyi seyirlidir. İmplant yüzeyinin pürtüklü olmasının ve mikroorganizmalar tarafından implant çevresinde oluşturulan biyofilm tabakasının bu hastalıkta rol oynadığı düşünülmektedir. İmplantın içeriği ve estetik ya da meme kanseri sonrası meme onarımı amacıyla konulması ile ilgisi olmadığı gösterilmiştir. Bir yıldan sonra ortaya çıkan geç sıvı birikimleri mutlaka ultrasonografi ve meme MR’ı ile değerlendirilmeli, sıvı örneği alınarak tetkik yapılmalıdır. İmplantın ve kapsülün tamamen çıkarılması kapsüle sınırlı olan BIA-ALCL’nin tedavisi için yeterli görülmektedir. Ameliyattan sonraki 5 yıl boyunca 6 ayda bir klinik kontrol, yılda bir ultrasonografi önerilmektedir.

 

Meme implant çıkarılmasının cerrahi riskleri:

Her cerrahi girişim belirli miktarda risk içerir ve meme implant çıkarma cerrahisindeki risklerin iyi anlaşılması gerekir. Bu cerrahi girişime maruz kalmak için bireyin seçimi riskin potansiyel yararla mukayesesine dayandırılır. Kadınların büyük çoğunluğu bu komplikasyonlara maruz kalmamasına rağmen, siz bu cerrahi riskleri, potansiyel komplikasyonları, meme implant çıkarılmasının sonuçlarını anladığınıza emin olmak için bunların her birini plastik cerrahınızla tartışmalısınız.

Kanama: Nadir olmasına rağmen cerrahi sırasızda veya sonrasında bir kanama ile karşı karşıya kalmak mümkündür. Cerrahi sonrasında kanama olursa, biriken kanı boşaltmak veya kan transfüzyonu için acil tedavi gerekebilir. Kanama riskini artırdığından dolayı ameliyattan 10 gün öncesinden itibaren aspirin veya benzeri ilaçlar kullanmayın.

 

Enfeksiyon: Cerrahiden sonra nadir görülen bir komplikasyondur. Eğer oluşursa antibiyoterapi veya ek cerrahi girişimler gerekebilir.

Meme ucu ve deri duyusu değişiklikleri: Cerrahiden sonra memeleriniz ağrıyacaktır ve meme ucunuzun hissinde birtakım değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu genellikle 3–4 hafta içinde düzelir. Duyunun azalması nadirdir. Bununla beraber meme ucunda azalmış veya kalıcı duyu kaybı genellikle nedbe dokusu veya yırtılmış silikon protezin çıkarılması amacıyla yapılan geniş cerrahi diseksiyona bağlıdır.

 

Ciltte skar: Ameliyat sonrasında iyi yara iyileşmesinin beklenmesine rağmen, hem deri hem de daha derin tabakalarda kötü yara iyileşmesi görülebilir. Aşırı nedbe oluşumu sık rastlanılan bir durum değildir. Tedavide cerrahiyi de içeren birtakım yöntemler vardır.

 

Gerginlik: Aşırı gerginlik cerrahi sonrasında iç nedbeler sebebiyle görülebilir. Bunların oluşumu önceden tahmin edilemez.

 

Seroma: Doku sıvısı meme implantlarının yerleştirildiği boşlukta birikebilir. Sıvıyı almak için ek tedavi veya cerrahi gerekebilir.

İmplantlar: Vücuda yerleştirilen bütün insan yapısı araçlarda olduğu gibi meme implantlarında da bazı problemler görülebilir. Meme implantının yırtılması ile silikon jel dışarı sızabilir. İmplantlar aynı zamanda çıkarılmaları sırasında da yırtılabilirler. Böyle bir durumda dışarı kaçan bütün silikon jeli temizleyebilmek mümkün olmayabilir. Pürtüklü protezlerin iskelet materyalinin tamamıyla çıkarılması imkânsızdır. İmplantların etrafında kalsifikasyon oluşabilir ve implant çevresindeki nedbe dokusunun tamamıyla çıkarılmasını gerektirebilir. Meme implantı veya silikon jel etrafında oluşan nedbe dokusunun tamamıyla çıkarılabilmesi her zaman mümkün olmayabilir.

 

Mamografi: Kendi kendine periodik meme muayenesi ve düzenli mamografi çektirmeyi devam ettirmek önemlidir. Eğer muayene ile veya mamografi ile bir kitle tespit ederseniz hemen doktorunuzla temas kurun.

 

Fiziksel görünüş değişiklikleri: Meme implant uygulamalarından sonra görülebilir. Meme hacminde önemli kayıp, çarpıklık ve deride kırışıklık olmak üzere fiziksel görünüşünüz üzerinde güçlü negatif etkileri başınıza gelebilir. Görünüşünüz cerrahi öncesi halinden daha kötü olabilir. Depresyon dahil olmak üzere ciddi psikolojik rahatsızlıklar gelişebilir. Sizin veya partnerinizin seksüel ilgisini kaybetmesi olasılığı her zaman mevcuttur.

 

Diğer: Cerrahiden sonra memede asimetri gelişebilir. Cerrahinin sonuçları ile hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İmplantın çıkarılmasından sonra memeleri biçimlendirmek için ek cerrahi girişim gerekebilir. Meme implant çıkarılması sebebiyle oluşan nedbeler ilerideki meme operasyonlarını güçleştirebilir.

 

Meme implantları sebebiyle oluştuğu öne sürülen bazı durumlar: Meme implantlarıyla oluştuğu öne sürülen otoimmun veya diğer bazı hastalıkların gidişatlarının, implantların çıkarılmasından sonra düzeldiğine dair bilgiler henüz kesinleşmemiştir. Meme implantlarının çıkarılmasının size hiçbir yararı olmayabilir.

 

Meme hastalıkları: Bugünkü bilgilerle gerek kozmetik gerekse onarım amacıyla meme implant operasyonu geçirmiş kadınlarda meme hastalıkları veya meme kanseri riskinde bir artış gösterilememiştir. Meme hastalıkları implantlardan bağımsız olarak oluşabilirler. Bütün kadınların memelerini kendilerinin muayene etmeleri ve düzenli aralıklarla mamografi yaptırmaları gerekmektir.

 

Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezinin riskleri vardır. Cerrahi anestezi veya sedasyon dahil tüm formlarda komplikasyonlar, yaralanma ve hatta hayati tehlike riski vardır.

 

Alerjik reaksiyonlar: Nadir hastalarda plasterlere, cerrahi ipliklere veya yüzeysel kullanılan ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Daha ciddi alerjik reaksiyonlar cerrahi sırasında kullanılan ilaçlara karşı gelişebilir. Ek tedavi gerektirebilirler.

 

Ek cerrahi gereksinimleri: Komplikasyonların tedavisinde ek cerrahi veya medikal tedaviler gerekebilir. Riskler ve komplikasyonlar seyrek oluşsa bile herhangi bir hastada bunlarla karşılaşmak olasıdır. Genellikle iyi sonuçlar beklemekle birlikte sonuçlar hakkında hiçbir şekilde garanti verilemez.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Cerrahi sonrasında protez yerleşiminde meme şeklinde ve genişliğinde asimetri olabilir. Tatmin edici olmayan cerrahi nedbe ya da yer değişimi gelişebilir. Cerrahiyi takiben ağrı olabilir. Sonuçların düzeltilmesi için ek cerrahi girişim gerekebilir.
 

bottom of page