top of page
ETHICS wood word on compressed board wit

Estetik ve Etik

Son zamanlarda tüketici talebini yansıtan bir artış göstermekte olan estetik cerrahi ve tıbbi estetik girişimler, sağlık endüstrisinde önemli bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu tip girişimlerin yaygınlaşması ile etik ilkelerin istismar edilmeye başlaması, son yıllarda belirgin olarak artmaya başlamıştır. Yetkinliği olmayan hekimler tarafından yapılan uygulamalar ciddi sorunlar ve beraberinde tartışmalar yaratmaktadır. Tüm tıbbi ve cerrahi uygulamalarda olduğu gibi, estetik uygulamalarda da hasta güvenliği, öncelenmesi gereken bir konudur. Hastalara ve topluma doğru bilgilendirme yapılması hem hastalar için bir ihtiyaç, hem de hekimin toplumsal görevidir. Bunu yaparken bilimsel verilere dayalı bilgilerin, tedavi sürecinin, tedavi ile ilgili risklerin doğru aktarılması gerekmektedir.

istock-475372470.jpg

Meme protezi olan hastalarıma duyuru!

Son yıllarda pürtüklü yüzeye sahip meme protezi kullanılmış olan hastalarda, meme protezi ile ilişkili anaplastik büyük hücreli lenfoma (BIA-ALCL) adı verilen bir hastalığın gelişme riskinin ortaya çıkması nedeniyle, geçtiğimiz birkaç̧ ay içinde yazılı / görsel basında ve internet basınında silikon protezlerin bir tür kansere yol açtığı şeklinde haberler sıklıkla yer aldı. Plastik Cerrahınız olarak, bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmek ve neler yapılabileceği konusunda sizi aydınlatmak için bu mektubu yazmayı gerekli buldum. 

istock-475372470.jpg

AMELİYAT SÜRECİ SAAT GİBİ İŞLEMELİ...

Uzun yıllardır başarılı operasyonlar yapan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Sühan Ayhan, “Ameliyat süreci saat gibi işlemeli ve ameliyathanedeki herkes o sürecin parçası olmalı. Kurulmuş sistemin oturması ve sistemin çarklarının düzgün bir şekilde işliyor olması gerekiyor” dedi.

istock-475372470.jpg

MEME ONARIMI HAYATA BAĞLAR

Türkiye’de her yıl 15 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Bunların yarısından fazlası ileri evrede yakalanıyor. Evet erken tanı hala önemli bir sorun. Ama bu hastaların bilmesi gerekiyor ki kanserin ellerinden aldığı memeyi, cerrahlardan istemek hakları. Bu arada önemli bir hatırlatma, SGK meme onarımı ameliyatlarını karşılıyor.

istock-475372470.jpg

MEME ONARIMI KADINLIK DUYGUSUNU YENİDEN KAZANDIRIYOR

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan da, bu durumdaki kadınların büyük bölümünün memelerinin tekrar yapılabileceğinden habersiz olduğunu kaydederek, böyle bir tedavi seçeneği bulunduğunun bütün hastalar tarafından bilinmesinin bir hasta hakkı olduğunu duyurdu.

istock-475372470.jpg

BOTOKS İDDİALARINA YANIT

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sühan Ayhan, “Botoks, vücutta sistemik bir etkiye yol açmamaktadır ve kalıcı bir soruna yol açtığı hakkında bilgi yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

bottom of page