top of page

Yaralar

Çeşitli nedenlerle (şeker hastalığı, damar tıkanıklığı, bası ezilme sonucu gelişen dolaşım bozuklukları, yanık, kaza sonucu gelişen yaralanmalar vb.) vücudunuzda oluşmuş, diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen, yaraların, hasarların tedavisi amacıyla yapılacak cerrahi girişimlerdir. Planlanan girişim ile cilt, ciltaltı, kas, bağ ve kirişlerin bütünlüğünün sağlanması ve bu dokuların fonksiyonunu sürdürmek hedeflenmektedir. Açık yaralanmalarda; kötü-kirli dokular ve yabancı cisimler uzaklaştırılır, yara temizlenir ve uygunsa kapatılarak infeksiyon ihtimali en aza indirilmeye çalışılır.

Yumuşak doku onarımı: Açık yaralanmalarda cilt, cilt altı, kas kılıfları, bağ ve kirişler uygun debridman ve yara bölgesinin temizlenmesini takiben cerrahi olarak onarılabilir. Tam kopmalarda fonksiyonların geri kazanılması için cerrahi tedavi gerekebilir. Kopan bağ veya kirişe cerrahi bir kesi yardımı ile ulaşılıp yaralanmış parça onarılabilir. Sinirler geç dönemde de onarılabilir (belirli bir süre sonra sinir fonksiyonları geri gelebilir).

Debridman ve irrigasyon: Özellikle açık yaralanmalarda infeksiyon ihtimalini azaltmak için dolaşımı bozulmuş (ölü) dokular ve yabancı cisim ve kirlenmeler cerrahi olarak uzaklaştırılır (debridman). Bol steril sıvılarla yıkanır (irrigasyon) Debridman, yara çevresindeki ölü doku, kabuk, iltihaplı bölümler vb.nin kesilerek yara çevresinin sağlam dokuya ulaşana kadar temizlenmesi işlemidir.

Travmatik uzuv kaybı ve güdük onarımı: Yaralanma sonucu uzvun kopması durumunda ilgili konsültasyonlar (diğer bölümlerle görüşülerek) sonucu tekrar yerine dikilmesi mümkün olmadığında, bölgeye debridman-irrigasyon uygulanarak kopan bölge kapatılır. Amputasyon, Dolaşımı olmayan veya bozuk olan uzuvların ( parmak, el ayak, kol, bacak) dolaşımı olmayan bölge sınırından kesilmesi işlemidir.

Revizyon: yaralı, hasarlı vücut kısımlarının çeşitli girişimlerle düzeltilmesi işlemidir.

Lokal ( bölgesel) ya da genel anestezi ile yapılan bu işlemler sırasında yara, dolaşımı sağlam olan doku sınırına kadar, tüm ölü doku, kabuk vb. oluşumlardan temizlenir. Apse bulunan yerler açılarak içerisi boşaltılır. Yumuşak dokuda ve kemiklerdeki enfekte (mikroplanmış) bulunan kısımlar cerrahi olarak çıkarılır. Dolaşım olmayan veya dolaşımı bozuk alanlar kesilebilir. Uygun olan yaralara deri yaması (greft) veya doku transferi (flep) yapılabilir. Bu ameliyatlarda müdahele edilen yerlerde kalıcı izler (skarlar) kalır. Bu ameliyatlar sonunda kalan skarın (nedbe) tamamen yok edilmesi söz konusu değildir.

 

GİRİŞİM YAPILMADIĞI TAKDİRDE NELER OLABİLİR ?

Bu işlemin yapılmaması yaranızın açık kalması ve enfekte olmasına yol açar. Onarım yapılmadığı takdirde yaralanan bölgede fonksiyon kaybı meydana gelir.

 

YAN ETKİLER

Tüm cerrahi işlemlerde cilt bütünlüğü bozulduğu için gerekli bütün önlemler alınsa bile infeksiyon gelişme riski mevcuttur. Onarılan cilt, cilt altı, kas, bağ ve kirişler aşırı zorlandığı takdirde ayrılabilir veya hareketsiz kalmaya bağlı yapışıklıklar oluşabilir.

 

GİRİŞİMDEN ÖNCE HEKİME AÇIKLANMASI GEREKEN DURUMLAR

Daha önce bu girişimin yapılıp yapılmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, eşlik eden hastalıklar, kanama bozukluğu veya alerjisi olup olmadığı hakkında yeterli bilgi verilmelidir.

 

GİRİŞİMDEN SONRA HASTANIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR

Pansuman ve dikişlerin alınma zamanı ile ilgili doktorunuzun verdiği direktiflere uyunuz.

 

YARANIN CERRAHİ TEDAVİSİNİN RİSKLERİ:

Her cerrahi müdahale belirli oranda risk taşır ve önemli olan riskleri anlamanızdır. Bireyin uygulanacak olan ameliyatın seçimi, olası yarar ve risklerin karşılaştırılmasına bağlıdır. Her ne kadar hastalarda komplikasyonların çoğuyla karşılaşılmasada, bunların her birini, riskleri olası komplikasyonları ve nedbelerin cerrahi düzeltiminin sonuçlarını anladığınıza emin olmanız için mutlaka cerrahınızla tartışmalısınız

Kanama: Sık olmamakla birlikte ameliyat esnasında veya sonrasında görülebilir. Ameliyat sonrası kanama oluştuğu takdirde, biriken kanın hematomunun acil olarak boşaltılması gerekebilir. Kanama riskini artırabilmesi nedeniyle ameliyatın 10 gün öncesinden asprin veya antiinflamatuar ilaçlar alınmamalıdır.

Enfeksiyon: Ameliyat sonrası enfeksiyon mutad değildir. Enfeksiyon varlığında antibiyotik veya  yeni bir ameliyatın tedaviye eklenmesi zorunlu olabilir.

Nedbeleşme: Bütün ameliyatlar nedbe ile sonuçlanır, bazıları diğerlerinden daha belirgindir. Her ne kadar ameliyat sonrası iyi bir yara iyileşmesi umulsa da; cilt ve derin dokularda  anormal nedbeleşme oluşabilir. Nedbeler sevimsiz olmakla birlikte çevre ciltten farklı renktedirler. Yara kapatılmasında kullanılan stapler ve sütür izleri belirgin olabilir. Nedbelerin hareketleri ve fonksiyonları kısıtlama olasılığı vardır. Anormal nedbelerin tedavisinde ek ameliyatlar gerekebilir.

Derin yapılarda hasarlanma: Ameliyat esnasında derin yapılardan, sinirler, kan damarları ve kaslar hasarlanabilir. Ameliyatın yapıldığı bölgeye göre değişik şekilde hasarlanma olabilir. Derin yapıların hasarlanması geçici veya kalıcıdır.

Yara ayrışması: Nedbe düzeltilmesinin yapıldığı bölgede, yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar, cerrahi yarada açılma olabilir. Yara ayrışması kötü sonuçlara neden olur. Bu durumda yeni tedaviler zorunludur.

Hasta uyumluluğu: Hasta uyumluluğu postoperatif dönemdeki aktivitenin kısıtlanması ile kritik bir hal alır. Nedbe düzeltilmesi sonrası olası yeni yaralanmalara karşı, bireysel ve iş aktivitelerinden kaçınılmalıdır.

Alerjik reaksiyonlar: Nadir olgularda topikal preperatlara, cerrahi dikiş materyallerine, plasterlere karşı alerji geliştiği bildirilmiştir. Daha ciddi olabilen sistemik reaksiyonlar ameliyat ya da sonrasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilmektedir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilirler.

Cerrahi Anestezi: Genel ve lokal anestezi, her ikisi de risk taşır. Cerrahi anestezinin ve sedasyonun bütün formlarında yaralanma ve ölüm riski mevcuttur.

Tatmin edici olmayan sonuçlar: Nedbe düzeltme cerrahisi sonrasında memnuniyet vermeyen sonuçların olma olasılığı vardır. Cerrahi kabul edilemeyecek görülebilir deformiteler, fonksiyon kaybı, yara ayrışması, cilt nekrozu ve duysal kayıp ile sonuçlanır. Bu tip sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Ek Cerrahi Gerekliliği: Bazı durumlarda tek bir ameliyatla istenen sonuç elde edilemeyebilir ve çoklu ameliyatlar gerekebilir. Komplikasyon oluşursa ek ameliyat veya diğer tedaviler zorunlu hale gelebilir. Her ne kadar risk ve komplikasyonlar çok sık olmasa da, nedbe düzeltme cerrahisinde hatırda tutulmalıdır. Her ne kadar sonuçlar iyi beklense de, garanti verilemez ya da sonucun kesinliğine güvenilemez.

bottom of page